2006-08-20

 

Jack - introduktion

JACK

Om ALSA är fundamentet så är JACK (Jack Audio Connection Kit) grunden för de flesta framgångsrika studiobyggen. Till detta finns ett grafiskt gränssnitt: QJackCtl. I QJackCtl binder man ihop olika källor, vare sig de är ljudkällor eller MIDI-källor i något som närmast kan liknas vid en gammal telefonväxel, under Connections. På ena sidan finns input-portar och på den andra output-portar och dessa sammanfogas till något som låter:


Figur 1: Connections-fönstret i QJackCtl.

De två blåmarkerade portarna (capture_1 och master/in 1) kan knytas samman genom att trycka på Connect i fönstrets nedre vänstra hörn. Detta gör att ljud som kommer in på ljudkortets inspelningsport capture_1 vidarebefordras till den virtuella input-porten master/in 1 som startats genom programmet ardour, som vi kommer att återkomma till nedan.

Det finns även ett program som heter Patchage som visualiserar JACK-portar på ett lite annat sätt än QJackCtl gör. Detta program kommer också att avhandlas vid tillfälle.

Att JACK ser input-portar som output-portar och tvärtom är egentligen ganska logiskt och kan illustreras med en kedja som ser ut såhär:

Figur 2: Logiskt flöde för applikationen JACK.

Vi kommer att gå in mer på djupet av JACK i en alldeles egen artikel.

Comments: Skicka en kommentar<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?