2006-12-19

 

JACK - QJackCtl


Figur 1: Huvudfönstret i QJackCtl

QJackCtl kan användas för att konfigurera Jack, under knappen Setup.

Här kan bland annat ställas in om man vill att Jack ska köras i realtid, vilken storlek det ska vara på ljudbufferten (Frames/Period), vilken samplingsfrekvens som ska användas och hur många perioder som ska användas (Periods/Buffer). Man kan även ställa in med vilken prioritet Jack-servern ska köras, vilken drivrutin som skall användas osv. Under Display-fliken går det även att ställa in att alla kopplingar ska ritas ut med bezier-kurvor istället för raka linjer, vilken ökar läsbarheten en aning.


Figur 2: Inställningsfönstret i QJackCtl

I nedre högra hörnet visas ett uträknat värde på latency vid olika buffertstorlekar och samplingsfrekvenser. Det ändras när inställningarna gör det.

PATCHBAY

I patchbay-fönstret kan man spara en aktuell konfiguration, skapa nya kopplingar eller modifiera befintliga.


Figur 3: Patchbayfönstret i QJackCtl

Formatet på spar-filen är XML. Patchbay-fönstret är bra att använda när man t ex har en speciell kopplingshierarki i Jack och vill spara den för att arbeta senare. Man sparar då både MIDI- och Audio-kopplingar i en och samma fil.


CONNECTIONSFÖNSTRET


Figur 4: Connectionsfönstret i QJackCtl

Connectionsfönstret används för att göra audio- och MIDI-kopplingar mellan programmen. Det har två flikar, en för ljud och en för MIDI. Att koppla ihop två portar sker genom att man markerar dem och klickar på Connect.

Comments:
Jag har nyligen upptäckt din blogg och finner informationsvärdet ovärderligt!! :) Ska sprida länken till bloggen vidare!

Jag kan komma tillbaka med lite återkoppling när jag satt igång mitt musikproducerande lite mer. Har bara snuddat vid ytan vad det gäller inspelning ännu.

Tack ännu en gång!
 
Ingen orsak. Jag saknade själv någon bra informationskälla att ösa ur, så för att lära mig ordentligt så skrev jag. :)

Tack för de värmande orden, det gör att det känns lite mer meningsfullt att jobba vidare.

Återkom gärna med synpunkter på innehållet också. Om du känner att nåt saknas finns det alltid möjlighet att bidra själv, om inte jag hinner först. ;)
 
Tjena!

Hur vore det att lägga ut lite info på bloggen om att Ardour har förlorat sin huvudsponsor och behöver donationer?

Om Paul Davis in längre kan arbeta heltid med att utveckla Ardour så vetefasiken hur lång tid Ardour 2.0 kommer dröja :(

De behöver få in $8000 innan 28:e februari.

Läs på www.ardour.org
 
Skicka en kommentar<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?