2006-09-16

 

Ardour - Enkel inspelning

Att spela in i Ardour är en relativt enkel match, om man inte har några krav på hur det ska låta.


SKAPA ETT SPÅR

Man kan skapa ett spår på två sätt:


VÄLJA INPUT

Första steget är att välja input-port. Detta gör man genom att välja den kanal som man ska ställa in i track-displayen genom att klicka på den och sedan klicka på editor/mixer-knappen högst upp till vänster.

Man får då fram en mixer-strip för just den kanalen. Sen letar man upp knappen där det står INPUT och klickar på den. Då visar sig det här fönstret:


Figur 1: InputSelection-fönstret

Sedan väljer man i Available Connections-fönstret till höger, vilken/vilka enheter som skall tjäna som inspelningsportar till det valda spåret, genom att dubbel-klicka på dem. Beroende på om spåret är mono eller stereo eller ännu fler kanaler kan man välja olika många enheter.

Man kan utöka antalet kanaler på ett spår genom att trycka på knappen Add Input.


INSPELNING

Efter det är det dags att göra det spår man tänkt spela in på redo för inspelning. Det gör man i spårkontrollen genom att trycka in knappen r som visas nedan:


Figur 2: Spår klart för inspelning

Man bör dessutom döpa om spåret till något meningsfullt innan man spelar in, eftersom det namn som står på spåret vid inspelning är det som används i Region-listan. Om man har flera samplingar med namn som Audio 1, Audio 2, Audio 3 osv. i listan kan det vara svårt att hitta rätt.

Nästa steg är att trycka ner inspelningsknappen i Transport-kontrollen () så att den börjar blinka. Detta sätter Ardour i inspelningsläge.

Sen, när du är redo att spela in, trycker du på Play-knappen:

och Playhead (den röda indikationslinjen) börjar röra på sig och spåret fylls med data.

Räkna inte med något lysande resultat första gången. Man bör nämligen justera in-nivåerna så att bruset vid inspelning blir så minimalt som möjligt, och att in-ljudet inte blir för svagt. Detta bör göras dels i ALSA, dels i Ardours egen mixer.

Mer om det i ett annat avsnitt.

Comments: Skicka en kommentar<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?