2006-11-21

 

VST i Ardour (ej färdig)

Denna instruktion är än så länge inte universell. Den riktar sig främst till Ubuntu-användare. Därmed inte sagt att det inte går att använda sig av den för att få en fungerande Ardour2-beta med VST-stöd, men vissa paket-namn för libraries och liknande kan skilja sig åt. Jag kommer att skriva en mer generell senare, men jag vill bara få ut den här först, så att ni kan se att det kan göras.

Frågor kan ställas i kommentarfunktionen om det är något som inte fungerar.


INNAN DU BÖRJAR

För att bygga Ardour 2 beta med VST-stöd behövs följande verktyg (minst):

gcc/g++ 3.x
scons 0.96
python 2.3.4
gettext 0.12.1
pkgconfig 0.8.0
libtool

Dessutom behövs ett antal kodbibliotek (libraries):

JACK 0.100
XML2
art_lgpl 2.3.16
samplerate 1.0
raptor
lrdf
glib 2.10
GTK+ 2.8 (plus andra GTK krav som pango, ATK och Cairo)
libgnomecanvas
sndfile 1.0.16
liblo
boost
wine-dev

Eftersom jag inte har dykt in i det med avsikten att dokumentera från början så kommer jag inte ihåg vilka kodbibliotek som jag installerade. Dessutom kan det variera vilka man måste installera beroende på vad som finns installerat på maskinen innan man börjar. Därför är det svårt att få med allt. Hoppas att ni har överseende med det i den här preliminära versionen.


VST SOFTWARE DEVELOPMENT KIT

Dessutom måste man ha VST SDK (Software Development Kit) 2.3 för att få in rätt stöd.

Detta kan laddas hem ifrån http://ygrabit.steinberg.de/~ygrabit/public_html/index.html. Klicka på länken där det står: "VST Audio Plug-Ins SDK 2.4 Revision 1"

Läs och klicka därefter på länken som lyder: "Proceed to read the VST PlugIns SDK Licencing Agreement"

Läs sedan igenom licensvillkoren och klicka längst ner på sidan där det står "I AGREE (Download Version 2.3)".

Fyll i förnamn, efternamn, epost och kryssrutan "I agree Licensing Agreement*".

Klicka på "Send form". Ladda sedan ner VST SDK 2.3 och spara undan det på lämpligt ställe, där ni helst ska kunna hitta det.
Dessutom behöver man alltså källkoden till Ardour 2 (i skrivande stund är den senaste Ardour 2.0 beta 8) som man hämtar här:

http://ardour.org/releases

och packar upp den i katalogen /usr/src/ med

$ cp ardour-2.0beta8.tar.bz2 /usr/src/
$ cd /usr/src/
$ tar jxvf ardour-2.0beta8.tar.bz2


VST-STÖD

I källkodsbiblioteket för Ardour (/usr/src/ardour-2.0beta8/) finns en katalog som heter libs/fst/

Kopiera in VST SDK 2.3 i /libs/fst katalogen.

unzip vst_sdk2_3.zip
unzip vstsdk2.3.zip
cp -R vstsdk2.3/ /usr/src/ardour-2.0beta8/libs/fst/

Sen skapar vi en katalog:

cd /usr/src/ardour-2.0beta8/
mkdir /libs/fst/vst

Sen kopierar vi in alla *.h (header-filer) från libs/fst/vstsdk2.3/source/common/ till /libs/fst/vst med kommandot:

cp libs/fst/vstsdk2.3/source/common/*.h libs/fst/vst/

För att kompilera Ardour använder vi programmet scons. För att skilja programmen åt installerar vi Ardour i /usr/local/ genom att använda PREFIX=/usr/local såhär:

scons VST=1 PREFIX=/usr/local

När allt har konfigurerats klart och det ser okej ut, kör:

scons install

Det kan hända att det inte går igenom över huvud taget, eftersom vissa kodbibliotek saknas eller liknande. Oftast kan man få en hint om detta via felmeddelandet. Någon detaljerad genomgång blir det inte i detta temporära dokument. Vi önskar lycka till ändå!


TESTA

Kör installationsprogram för VST-plugins via Wine, lägg .dll-erna i en katalog dit sedan miljövariabeln VST_PLUGINS sedan pekar, t ex:

export VST_PLUGINS=/home/username/audio/vst

kör igång ardour, och räkna med att det kan gå lite långsamt att starta upp. =)

/usr/local/bin/ardourvst &

Comments:
Jäkligt kul med en svensk blogg om linux och musik! Jag funderar på att testa den senaste betaversionen av ardour... jag är inte helt van med att kompilera från källa men det ska nog gå bra :)
lycka till!
 
Skicka en kommentar<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?