2007-08-05

 

Intel HD Audio-inställningar

Att få igång HDA-kretsen i bland annat en del laptops kan vara lite knivigt. Probemet är att det finns många HDA-kretsar och ljud-drivrutinen (modulen) som stödjer dem ibland behöver få parametrar för att fungera på rätt sätt. Hur gör man då detta?

Svaret finns att få i ALSA-dokumentationen. Men först måste vi kolla vilken krets som datorn har. Detta gör enklast i terminalen genom kommandot

aplay -l
**** Lista över PLAYBACK hårdvaruenheter ****
kort 0: SB [HDA ATI SB], enhet 0: ALC861VD Analog [ALC861VD Analog]
Underordnade enheter: 1/1
Underordnad enhet #0: subdevice #0


I detta fallet är alltså kretsen av modellen ALC861VD.

För att detta skall fungera måste filen /etc/modprobe.d/alsa-base modifieras. Detta görs genom kommandot

sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base


För att få reda på vad som skall skrivas in, kollar man i listan nedan och får fram att det som ska in i filen /etc/modprobe.d/alsa-base är

options snd-hda-intel model=3stack


för att få utgångarna rätt. Kolla gärna igenom filen och se till att inte options snd-hda-intel återfinns på någon annan rad så att det skapas en konflikt.

Har man en S/PDIF-utgång på kortet kan man istället skriva

options snd-hda-intel model=3stack-dig


Här kommer listan med de olika modellerna av chip som stöds av modulen snd-hda-intel. Först listas chipnamnet, sedan de olika modellbeteckningarna som måste in efter model= i alsa-base-filen. Ibland kan det behövas viss laborering och testande för att få det helt rätt så ha tålamod.

Ursäkta den fula layouten, blogger suger. :(


Module snd-hda-intel
--------------------

Module for Intel HD Audio (ICH6, ICH6M, ESB2, ICH7, ICH8),
ATI SB450, SB600, RS600,
VIA VT8251/VT8237A,
SIS966, ULI M5461

model - force the model name
position_fix - Fix DMA pointer (0 = auto, 1 = none, 2 = POSBUF, 3 = FIFO size)
single_cmd - Use single immediate commands to communicate with
codecs (for debugging only)
enable_msi - Enable Message Signaled Interrupt (MSI) (default = off)

This module supports one card and autoprobe.

Each codec may have a model table for different configurations.
If your machine isn't listed there, the default (usually minimal)
configuration is set up. You can pass "model=" option to
specify a certain model in such a case. There are different
models depending on the codec chip.

Model name Description
---------- -----------
ALC880
3stack 3-jack in back and a headphone out
3stack-digout 3-jack in back, a HP out and a SPDIF out
5stack 5-jack in back, 2-jack in front
5stack-digout 5-jack in back, 2-jack in front, a SPDIF out
6stack 6-jack in back, 2-jack in front
6stack-digout 6-jack with a SPDIF out
w810 3-jack
z71v 3-jack (HP shared SPDIF)
asus 3-jack (ASUS Mobo)
asus-w1v ASUS W1V
asus-dig ASUS with SPDIF out
asus-dig2 ASUS with SPDIF out (using GPIO2)
uniwill 3-jack
fujitsu Fujitsu Laptops (Pi1536)
F1734 2-jack
lg LG laptop (m1 express dual)
lg-lw LG LW20/LW25 laptop
tcl TCL S700
clevo Clevo laptops (m520G, m665n)
test for testing/debugging purpose, almost all controls can be
adjusted. Appearing only when compiled with
$CONFIG_SND_DEBUG=y
auto auto-config reading BIOS (default)

ALC260
hp HP machines
hp-3013 HP machines (3013-variant)
fujitsu Fujitsu S7020
acer Acer TravelMate
basic fixed pin assignment (old default model)
auto auto-config reading BIOS (default)

ALC262
fujitsu Fujitsu Laptop
hp-bpc HP xw4400/6400/8400/9400 laptops
hp-bpc-d7000 HP BPC D7000
benq Benq ED8
hippo Hippo (ATI) with jack detection, Sony UX-90s
hippo_1 Hippo (Benq) with jack detection
basic fixed pin assignment w/o SPDIF
auto auto-config reading BIOS (default)

ALC882/885
3stack-dig 3-jack with SPDIF I/O
6stack-dig 6-jack digital with SPDIF I/O
arima Arima W820Di1
macpro MacPro support
auto auto-config reading BIOS (default)

ALC883/888
3stack-dig 3-jack with SPDIF I/O
6stack-dig 6-jack digital with SPDIF I/O
3stack-6ch 3-jack 6-channel
3stack-6ch-dig 3-jack 6-channel with SPDIF I/O
6stack-dig-demo 6-jack digital for Intel demo board
acer Acer laptops (Travelmate 3012WTMi, Aspire 5600, etc)
medion Medion Laptops
targa-dig Targa/MSI
targa-2ch-dig Targs/MSI with 2-channel
laptop-eapd 3-jack with SPDIF I/O and EAPD (Clevo M540JE, M550JE)
auto auto-config reading BIOS (default)

ALC861/660
3stack 3-jack
3stack-dig 3-jack with SPDIF I/O
6stack-dig 6-jack with SPDIF I/O
3stack-660 3-jack (for ALC660)
uniwill-m31 Uniwill M31 laptop
toshiba Toshiba laptop support
asus Asus laptop support
asus-laptop ASUS F2/F3 laptops
auto auto-config reading BIOS (default)

ALC861VD/660VD
3stack 3-jack
3stack-dig 3-jack with SPDIF OUT
6stack-dig 6-jack with SPDIF OUT
3stack-660 3-jack (for ALC660VD)
auto auto-config reading BIOS (default)

CMI9880
minimal 3-jack in back
min_fp 3-jack in back, 2-jack in front
full 6-jack in back, 2-jack in front
full_dig 6-jack in back, 2-jack in front, SPDIF I/O
allout 5-jack in back, 2-jack in front, SPDIF out
auto auto-config reading BIOS (default)

AD1981
basic 3-jack (default)
hp HP nx6320
thinkpad Lenovo Thinkpad T60/X60/Z60

AD1986A
6stack 6-jack, separate surrounds (default)
3stack 3-stack, shared surrounds
laptop 2-channel only (FSC V2060, Samsung M50)
laptop-eapd 2-channel with EAPD (Samsung R65, ASUS A6J)
ultra 2-channel with EAPD (Samsung Ultra tablet PC)

AD1988
6stack 6-jack
6stack-dig ditto with SPDIF
3stack 3-jack
3stack-dig ditto with SPDIF
laptop 3-jack with hp-jack automute
laptop-dig ditto with SPDIF
auto auto-config reading BIOS (default)

Conexant 5045
laptop Laptop config
test for testing/debugging purpose, almost all controls
can be adjusted. Appearing only when compiled with
$CONFIG_SND_DEBUG=y

Conexant 5047
laptop Basic Laptop config
laptop-hp Laptop config for some HP models (subdevice 30A5)
laptop-eapd Laptop config with EAPD support
test for testing/debugging purpose, almost all controls
can be adjusted. Appearing only when compiled with
$CONFIG_SND_DEBUG=y

STAC9200/9205/9254
ref Reference board

STAC9220/9221
ref Reference board
3stack D945 3stack
5stack D945 5stack + SPDIF
macmini Intel Mac Mini
macbook Intel Mac Book
macbook-pro Intel Mac Book Pro

STAC9202/9250/9251
ref Reference board, base config
m2-2 Some Gateway MX series laptops
m6 Some Gateway NX series laptops

STAC9227/9228/9229/927x
ref Reference board
3stack D965 3stack
5stack D965 5stack + SPDIF

STAC9872
vaio Setup for VAIO FE550G/SZ110
vaio-ar Setup for VAIO AR

If the default configuration doesn't work and one of the above
matches with your device, report it together with the PCI
subsystem ID (output of "lspci -nv") to ALSA BTS or alsa-devel
ML (see the section "Links and Addresses").

Note 2: If you get click noises on output, try the module option
position_fix=1 or 2. position_fix=1 will use the SD_LPIB
register value without FIFO size correction as the current
DMA pointer. position_fix=2 will make the driver to use
the position buffer instead of reading SD_LPIB register.
(Usually SD_LPLIB register is more accurate than the
position buffer.)

NB: If you get many "azx_get_response timeout" messages at
loading, it's likely a problem of interrupts (e.g. ACPI irq
routing). Try to boot with options like "pci=noacpi". Also, you
can try "single_cmd=1" module option. This will switch the
communication method between HDA controller and codecs to the
single immediate commands instead of CORB/RIRB. Basically, the
single command mode is provided only for BIOS, and you won't get
unsolicited events, too. But, at least, this works independently
from the irq. Remember this is a last resort, and should be
avoided as much as possible...

The power-management is supported.


Hoppas att detta hjälper några.

Comments:
Hej,

jag har just fått en ny jobbdator. En liten Dell D430. Helt OK. Ja ghar installerat en dual boot med WinXP och Ubuntu Studio.

När jag startar U Studio så verkar allt bra. Ett välkommen-ljud spelas osv. Men problemen börjar när jag startar Jack. jag får en otrolig massa XRUNs och nu har jag ställt in nåt så att den alltid ger en otrolig massa "*** alsa_pcm: xrun of at least 0031 msecs" blandat emd lite XRUN callbacks.

Jag har provat att fippla runt med inställningarna under "Settings" och att modifiera /etc/modprobe.d/alsa-base (där jag skrev in "options snd-hda-intel model=ref" sist i filen.

Har du några tips. Såå tacksam för svar. (ulrik at sweco dot com)
 
förlåt, ulrik punkt janusson at sweco punkt com ska det vara
 
ok jag borde gå och lägga mig... sista försöket. ulrik punkt janusson at sweco punkt se
 
Om det är intelkort och en laptop som har trassel med så glöm inte att testa n=3 i jack. viktigt.
 
Skicka en kommentar<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?